وب سایت در حال بروز رسانی است

وب سایت رسمی مجموعه فرکشت در حال بروز رسانی است.

سرشاخه خوار بادام و هلو

خلاصه ای از این مطلب

کنترل سرشاخه خوار بادام و هلو به روش درون درمانی!
سرشاخه خوار بادام و هلو
سرشاخه خوار بادام و هلو

 

سرشاخه خوار بادام و هلو (Anarsia lineatella) یکی از آفات مهم درختان میوه بخصوص بادام و هلو محسوب می شود. این آفت نقاط مرتفع را به نقاط پست ترجیح می دهد. با این حال در تمام نقاط مهم میوه خیز کشور که در آنها بادام و هلو کشت می شوند فعالیت دارد.

شناسایی آفت

حشره کامل، شب پره اي است که عرض آن با بال هاي باز حدود 16-14 میلی متر می باشد. بالهاي جلویی، تقریباً مستطیلی شکلی می باشد، داراي زمینه اي تیره رنگ است. بالهای زیرین روشن تر هستند و در حاشیه بیرونی این بال ها ریشک هاي بلند دیده می شود. تخم حشره بیضی شکل با طول 0/4 است. تخم ها در ابتدا سفید رنگ هستند، سپس به رنگ زرد و نارنجی تغییر پیدا می کنند. لاروها بعد از خروج از تخم، زرد متمایل به قهوه اي هستند. طول لارو کامل حدود 10 میلی متر است و رنگ آن قهوه اي متمایل به قرمز می باشد. رنگ قرمز و نوارهاي عرضی روشن، از مشخصات مهم ظاهري لارو سرشاخه خوار بادام و هلو است. شفیره به رنگ قهوه اي با طول 6 میلیمتر می باشد. انتهاي بدن شفیره داراي مو می باشد که با آن خود را به پیله ابریشمی می چسباند.

بهترین روش مبارزه با سرشاخه خوار بادام و هلو!

درون درمانی (تزریق تنه) یکی از بهترین روش های مبارزه با سرشاخه خوار بادام و هلو است. با این تکنیک سموم موثر به مقدار کمتری نسبت به سمپاشی های معمول به درخت تزریق می شود.

 

خسارت آفت

سرشاخه خوار بادام و هلو این آفت داراي رژیم دوگانه خواري یعنی “چوبخواري و میوه خواري” است. بنابراین، سه شکل متفاوت تغذیه اي دارد: تغذیه لارو از غنچه ها و گل های باز شده، تغذیه از شاخه ها و جوانه ها و تغذیه از میوه ها. تغذیه لارو در داخل سرشاخه از بالا به سمت پائین ادامه و هنگامی که به قسمت هاي سخت و خشبی برسد، آنرا ترك کرده و سرشاخه دیگري را در همان نزدیکی مورد حمله قرار می دهد.

علائم خسارت

  • وجود فضولات لارو در دهانه سوراخ ورودي غنچه ها
  • مشاهده سرشاخه هاي پژمرده، به سمت پایین خم و خشکیده
  • وجود فضولات لاروها روی میوه های آلوده
  • ریزش میوه های آلوده اطراف درخت

تصاویری از خسارت سرشاخه خوار بادام و هلو

گیاهان میزبان آفت

میزبان هاي اصلی آفت بادام، هلو و شلیل است. علاوه بر این، سرشاخه خوار به گیاهان دیگري مثل آلو، گوجه، زالزالک و ازگیل نیز خسارت وارد می آورد.

آنچه در این مقاله میخوانید

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.