وب سایت در حال بروز رسانی است

وب سایت رسمی مجموعه فرکشت در حال بروز رسانی است.

سوسک شاخک بلند خرما

خلاصه ای از این مطلب

شناخت سوک شاخک بلند خرما و مبارزه با آن
سوسک شاخک بلند

یکی از آفات چوبخوار خرما، سوسک شاخک بلند (Pseudophilus testaceus) است که به رنگ قهوه ای روشن دیده می­شود  و طول حشرات بالغ نر و ماده به ترتیب حدود 35 و 22 میلی متر می­باشد. تخم­ آفت بیضی شکل، به طول 4 و عرض 2 میلی متر و به رنگ سفید شفاف است. لاروهای کامل به رنگ سفید شیری با سر قهوه ای تیره و به طول ۵ سانتی متر هستند. شفیره به رنگ قهوه ای مایل به نارنجی و حدود 25 الی 30 ملی متر طول دارد.

چرخه بیولوژیک سوسک شاخک بلند

سوسک شاخک بلند

نحوه خسارت آفت

سوسک شاخک بلند خرما بیشتر به درختان مسن و ضعیف حمله می کند. لاروهـا بـه داخل دمبـرگ نفوذ می‌کنند و پس از مدتی تغذیه، کانال های لاروی را می سازند. داخل دمبرگ‌های آفت زده فضولات و شیره گیاهی انباشته می شود که خمیر قهوه‌ای رنگی را بوجود می‌آورد. لاروها در مراحل آخر به تنه درخت حمله و به آن صدمه وارد می‌کنند، به طوری که تنه درخت آلوده ضعیف و حتی شکسته می شود. از محل تغذیه لاروها روی تنه مایع قهوه‌ای رنگی خارج می‌شود که راهی برای تشخیص این آفت می باشد. در نهایت لاروها در کانال های بزرگی به نام گهواره به شفیره تبدیل می شوند و بعد از آن به حشرات بالغ تمایز می یابند.

برای کنترل سوسک شاخک بلند چه اقدامی انجام دهیم؟

سوسک شاخک بلند را می توان به راحتی با تکنیک درون درمانی کنترل کرد. در این روش سموم موثر به درختان خرما تزریق می شوند و از آسیب به اندام های غیرهدف گیاه جلوگیری می گردد. علاوه بر این، با این تکنیک می توان مقدار سموم کمتری نسبت به سمپاشی های معمول استفاده کرد.

آنچه در این مقاله میخوانید

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.