تماس باما

دفتر مرکزی: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ساختمان شیخ بهایی

تلفن: 03133911982

همراه: 09132316964

کارخانه: اصفهان - نجف آباد - شهرک صنعتی 2 - خیابان شیخ بهایی - فرعی هفتم

تلفن: 03142693968 - 03142693969