طراحی و اجرای باغچه های تفریحی

برای بهره برداری حداکثری از فضای اغلب کوچک و مختصر ویلاهای شخصی لازم است دو موضوع با یکدیگر تلفیق شوند. ابتدا طراحی زیبا، علمی و منطبق با اصول باغبانی و برگرفته از شرایط اقلیمی منطقه. دوم اجرا و ایجاد طرح فراهم شده با بهترین و با کیفیت ترین نهاده های در دسترس. نکته ای که اغلب فراموش می شود، اصلاح خاک قبل از کاشت و انتخاب بهترین و سالم ترین نهال ها و گیاهان از تولید کنندگان معتبر است که کارشناسان بخش باغبانی شرکت فناپک در این راه شما را یاری می کنند.

باغ ویلای دانشگاه علوم پزشکی اصفهانویلاهای شخصی