مراقبت، بازسازی، احیا و بازتوانی درختان آسیب دیده

آیا درختان گردو، نخل، نارون و چنار شما دچار آفات چوبخوار شده اند، آیا درختان چنار شما در اثر کلروز و خزان زودرس، روز به روز ضعیف تر شده و شما مجبور شده اید تعداد زیادی از آن ها را قطع کنید؟ آیا درختان شما دچار سرخشکیدگی شده اند؟ آیا درختان شما دچار بیماری های ریشه ای شده اند؟ آیا درختانتان دچار آفات پوستخوار شده اند؟ آیا درختان بلند قامت شما دچار آفات زننده-مکنده مانند انواع شته ها و پسیل ها و کنه ها شده اند که سمپاشی آنها خطرناک، غیر موثر و گران قیمت است؟

ما برای همه این مشکلات راهکارهای آزمون شده داریم. با کمک روش های مدیریت تلفیقی، ما درختان شما را نجات خواهیم داد. این روش ها براساس راهکاری آزمون شده در ایران و اسپانیا تحت لیسانس شرکت فرت اینجکت اسپانیا انجام می شود.

تزریق درختان نارون علیه آفت سوسک شاخک بلند سارتا در اصفهان
تزریق درختان لیموترش علیه بیماری جاروی جادوگر در حاجی آباد هرمزگان
تزریق درختان گردو علیه کرم خراط