نگهداری، راهبری و مدیریت فضای سبز مجموعه ها

در مجموعه ها نگهداری فضای سبز تحت تاثیر کاربران آن مجموعه قرار می گیرد. همین موضوع نگهداری فضای سبز مجموعه های اداری، بیمارستانی، نظامی و غیره را متفاوت از فضای سبز پارکی می کند. شرکت فناپک به دلیل دارا بودن نیروهای متخصص و با تجربه می تواند مجموعه شما را در این راه یاری رساند.

بیمارستان قلب چمران اصفهانبیمارستان تخصصی فارابی اصفهان


مجتمع ویلایی پزشکان اصفهان