فضای سبز شفابخش (بیمارستانی)

فضاهای سبز شفابخش (Therapeutic landscape) یکی از ایده های جدید در طراحی و احداث فضای سبز است. این ایده ابتدا برای بیمارستان ها تحت عنوان باغ های شفابخش (Healing garden) مطرح شد، اما هم اکنون در شهرهای مدرن دنیا به عنوان ایده ای قابل توجه در پارکسازی مطرح است. همکاران شرکت فناپک مفتخر هستند که نخستین نمونه های باغ های شفابخش را در ایران و در بیمارستان های اصفهان طراحی و اجرا نمودند.

طراحی و اجرای باغ شفابخش بیمارستان روانپزشکی مدرس اصفهان


طراحی باغ شفابخش بیمارستان قلب چمران اصفهان