وب سایت در حال بروز رسانی است

وب سایت رسمی مجموعه فرکشت در حال بروز رسانی است.

درون درمانی

روش درون درمانی که نخستین بار توسط مجموعه اسپانیایی فرت اینجکت در حدود20 سال پیش با استفاده از تیوپ های ویژه ابداع شد و هم اکنون در بیش از 20 کشور دنیا در حال استفاده و بهره برداری می باشد بر این پایه استوار است که بجای استفاده سم پاشی و محلول پاشی کم اثر به درختان به ویژه درختان بزرگ که عملا رسیدن سم به قسمت های بالای درخت برای انها بسیار دشوار است و موجب آلودگی محیط زیست می شود سم مود نظر به مقدار بسیار کمتر و به همراه عناصر غذایی و تقویت کننده به داخل سیستم آوندی درخت وارد شده تا بافت های تغذیه کننده آفت را مورد هدف قرار دهد و به محض آغاز تغذیه آفت را کنترل کند این روش راه حلی سریع دقیق مقرون به صرفه و دوست دار محیط زیست می باشد.

مزایا استفاده از روش تزریق به تنه

میزان ورودی مواد

با توجه به اینکه موارد مورد نظر به تنه تزریق میشود میزان هدر رفت آنها به حداقل میرسد.

مقدار مصرف آب

میزان آب مصرفی در این روش 50%کمتر از روش های دیگر است.

مقدار مصرف مواد

در روش ها سنتی میزان مصرف مواد دو برابر روش تزریق به درخت یا همان درون درمانی است.

اثر بخشی بیشتر

به دلیل ورود سم یا کود به تنه میزان اثر بخشی افزایش می یابد.

چند مرتبه استفاده ازکپسول ها

با توجه به اینکه در این روش مواد توسط کپسول های تحت فشار نگهداری میشوند این کپسولها امکان استفاده برای چند مرتبه را خواهندداشت.

کاهش زمان اجرا

زمان اجرای تزریق درون درمانی به مراتب خیلی کمتر از روش های سنتی است.

دوستدار محیط زیست

بر روی کاربر و حشرات مفید اثرات زیان بار ندارد.
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.